1. Üldsätted

1.1. Alltoodud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi ka müüja), asukoht Nooruse 5, Tartu,
50411, registrikood 70005714, e-poe müügitingimused kehtivad kõikidele isikutele
(edaspidi ostja), kes kasutavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli e-poodi.
1.2. E-poest tellitavad kaubad ja täienduskoolitused edaspidi koos nimetatud ka kaubad.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad tekkivaid õigussuhteid Eesti
Vabariigis kehtivad õigusaktid, millest tuleb müüjal ja ostjal lähtuda ka
müügitingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
1.4. Müüja jätab endale õiguse teha igal ajal müügitingimustesse, pakutavasse e-poe kaupade
valikusse ja nende hinnakirja muudatusi. Müügitingimuste, kaupade valiku ja hindade
muudatused jõustuvad vastava muudatuse tegemisest e-poe veebilehel. Kui ostja on
esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse vormistamise
hetkel kehtinud hinda ning hinnavahet ei kompenseerita.

2. E-poes müüdavad kaubad

2.1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
2.1.1. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli e-pood (edaspidi e-pood), mis asub veebilehel aadressiga
www.pood.nooruse.ee, on müüja poolt loodud interneti keskkonnas asuv pood, mille
vahendusel toimub kaupade müük ostjale.
2.1.2. Müügitingimused kehtivad e-poest kaupade ostmisel.
2.1.3. E-pood tegutseb Eesti Vabariigi territooriumil.
2.1.4. Veebipoes müüdavate kaupade hinnad on märgitud kauba juurde, hinnad on märgitud
eurodes. Hindadele käibemaksu ei lisandu. Hinnale lisandub tasu kauba
kättetoimetamise eest.
2.1.5. E-poe veebilehel tellimust vormistades ning maksmist sooritades kinnitab ostja, et ta
on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
2.2. Tellimuse vormistamine ja kohaletoimetamine
2.2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud kaubad ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks
tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kauba kohaletoimetamise viis.
Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus.
2.2.2. E-poe tellimus võetakse vastu automaatse tellimissüsteemi kaudu ning ostukorvi
valitud kaubad on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele ostjatele.
2.2.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostjal pärast ostukorvi täitmist vajutada linki
„Vormista tellimus”.
2.2.4. Tellimuse vormistamisel tuleb valida sobiv kauba tarneviis või valida võimalus „Tulen
ise järele”. Kaubale saab ise järele tulla aadressil Nooruse 5, Tartu tööpäeviti kell
10.00-15.00. Kolmandatele isikutele anname kauba üle eelneval kokkuleppel ostjaga.
2.2.5. Pärast kauba tarneviisi valimist tuleb täita nõutud andmeväljad, kusjuures tärniga
tähistatud väljad on kohustuslikud.
2.2.6. Andmete sisestamise järel tuleb ostjal valida sobiv makseviis. Võimalikud makseviisid
on tasumine pangalingi kaudu otse e-poes või ettemaksuarve alusel ostjale. Kauba eest
tasudes maksab ostja müüjaga seotud Rahandusministeeriumi arvelduskontole.
2.2.7. Pärast ostu vormistamist saadetakse ostja poolt sisestatud e-posti aadressile
automaatne tellimuse kinnitus.
2.2.8. Ostja kohustub tellimuse vormistamisel esitama tõesed andmed, mis on vajalikud
tellimuse häireteta täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel ostja poolt esitatud
ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest
tulenevate tagajärgede eest.
2.2.9. Müügileping müüja ja ostja vahel loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse,
kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud ostu
vormistamisel näidatud Rahandusministeeriumi arvelduskontole.
2.2.10. Tellimuste käsitlemine toimub E-K kell 9.00-17.00.
2.2.11. Laos olemas oleva kauba tarneaeg on kuni 14 päeva alates makse laekumisest. Märge
laoseisu kohta on märgitud kauba juurde (Saadaval: Laos).
2.3. Taganemisõigus
2.3.1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul alates
müügilepingu sõlmimisest.
2.3.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab ostja ühemõttelise avaldusega teavitama müüjat
oma otsusest taganeda müügilepingust. Avaldus tuleb esitada kirjalikult või
digitaalselt allkirjastatult e-posti teel.
2.3.3. Müügilepingust taganemisel tekib ostjal kohustus kaup müüjale viivitamatult
tagastada, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast müügilepingust taganemisest
teatamist.
2.3.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema puudusteta, täiskomplektne
ja originaalpakendis.
2.3.5. Taganemisel kannab müüja ostjale ostu ees tasutud summa ja transpordikulu üle
samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine müüjale. Raha tagastatakse
ostjale hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest, kuid mitte
varem kui müüja on tagastatud kauba kätte saanud. Tagastamisega seonduvad kulud
tasub ostja, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv kaup ei vastanud ostja
tellimusele.
2.3.6. Kui pärast kauba tagastamist selgub müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli
käigus, et tagastamisele kuulunud kaup ei vasta punktis 2.3.4. toodud tingimustele, siis
raha ostjale ei tagastata ning tagastatud kaup jääb müüja juurde hoiule. Kõik
hoiustamise või ostjale kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja. Müüja võib
esitada vastava nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest.
2.3.7. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud
kaup jätta üle andmata järgmistel juhtudel:
– ostja ei tasu arvet tähtaegselt;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– tellitud kaup on laost otsa saanud;
– kui ostja tegevus ei vasta müügitingimustes sätestatule.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab
tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
2.4. Lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamine
2.4.1. Müüja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis
ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba ostjale üleandmisest.
2.4.2. Müüja ei vastuta:
2.4.2.1. ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest;
2.4.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise,
hooldamise või rikkumise tõttu;
2.4.2.3. kauba mõistliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
2.4.3. Kaubal puuduste avastamisel või selle nõuetele mittevastavuse korral saadab ostja
kauba tagastamise avalduse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul
alates kaubal puuduse avastamisest või selle nõuetele mittevastavusest müüja e-posti
aadressile pood@nooruse.ee. Eelnimetatud tähtaja järgimata jätmisel kaotab ostja
õiguse tugineda kauba nõuetele mittevastavusele.
2.4.4. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on ostjal õigus nõuda kauba
asendamist nõuetele vastava ja puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust
ning tagastada nõuetele mittevastav kaup müüja kulul.
2.4.5. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kannab müüja kauba eest tasutud
summa ja transpordikulu ostja poolt avalduses näidatud arvelduskontole hiljemalt 30
päeva jooksul arvates müügilepingust taganemise ja kauba tagastamise soovi kohta
avalduse saamisest, kuid mitte varem kui müüja on tagastatud kauba kätte saanud.
Müüja võib loobuda kauba tagastamise nõudest.

3. E-poes müüdavad täienduskoolitused

3.1. E-poe kaudu müüdavad täienduskoolitused (edaspidi ka koolitused) asuvad aadressil
www.nooruse.ee/koolitused (edaspidi täienduskoolituste koduleht).
3.2. Täienduskoolitusele registreerumiseks loetakse müüja täienduskoolituste kodulehel
registreerimisvormi täitmist, kinnituskirja saamist e-postiga ja koolituse maksumuse
tasumist esitatud arve alusel enne koolituse algust arvel märgitud tähtajaks või kodulehelt
pangalingi kaudu.
3.3. Kui registreerunute arv ei kata konkreetse koolituse kulusid, on müüjal õigus koolitus
edasi lükata või ära jätta, teatades sellest osalejatele ette vähemalt kaks päeva telefoni või
e-posti teel. Koolituse mittetoimumisel eelnimetatud põhjusel, koolitaja haigestumise või
force majeure tõttu ära jäänud koolituse korral tagastatakse osalustasu täies ulatuses.
3.4. Täienduskoolitusele registreerunud osalejal tuleb koolitusest loobumiseks teavitada
koheselt müüjat e-posti aadressile pood@nooruse.ee:
– varem kui 10 kalendripäeva enne koolituse algust loobumisest teatamisel osalustasu
maksmise kohustust ei teki. Kui arve on juba tasutud, tagastatakse osalustasu;
– 6-10 kalendripäeva enne koolituse algust loobumisel tuleb tasuda 25% osalustasust ning
tasutud arve korral tagastatakse 75% osalustasust;
– vähem kui 5 kalendripäeva enne koolituse algust loobumisel tuleb tasuda 100%
osalustasust. Tasutud osalustasu ei tagastata;
– koolitusel osalemise loobumisest mitteteatanud ning täiendkoolitusele mitteilmunud
osaleja eest juba tasutud osalustasu ei kuulu tagastamisele täies ulatuses. Samuti ei
tagastata osalustasu koolituse katkestajale.
3.5. Koolituste läbiviimise korralduslikes küsimustes lähtutakse Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkooli eeskirjast.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Müüja kasutab ostja poolt müüjale edastatud isikuandmeid ainult ostja tellimuse
täitmiseks. Müüja ei avalda e-poe külastamise ja ostude käigus teatavaks saanud ostja
isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele enda või ostja
kohustuste täitmiseks.
4.2. Müüja võib koostööpartneritele, kelleks loetakse eelkõige kauba tarnimist korraldavad
isikud, võlgades sissenõudmisteenuse osutajad ja maksehäireregistrid, edastada vastava
koostöö raames ning eesmärgil ostjaga seotud andmeid, sealhulgas isikuandmeid.
4.3. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide
turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.
4.4. Kui isik leiab, et müüja on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus
pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega müüja poole. Oma isikuandmetest tulenevate
õiguste kaitseks on isikul igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu
poole.

5. Vastutus ja vääramatu jõud

5.1. Müüja vastutab ostja ees ja ostja vastutab müüja ees teisele poolele käesolevate
tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel ja ulatuses.
5.2. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või kauba tarnimise viibimise eest juhul,
kui kahju või kauba tarnimise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud
mõjutada ning mille saabumist müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu
jõud).

6. Muud tingimused

6.1. Käesolevates tingimustes eraldi reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
6.2. Ostja ja müüja vahel seoses e-poe vahendusel kauba tellimise ja ostmisega tekkinud
vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus
pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste
lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
6.3. Ostjale on käesolevate tingimustega tutvumine kohustuslik.
6.4. Tellimuse esitamisel aknas „Kinnitan, et olen nõus e-poe müügitingimustega” või
„Kinnitan, et olen tutvunud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Avatud Kõrgkooli eeskirja ja epoe müügitingimustega ja nõustun dokumentides toodud tingimustega” märke
tegemisega, kinnitab ostja, et ta on tutvunud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli e-poe
müügitingimustega, neist aru saanud ja nendega nõustunud.
6.5. Müüja kontaktandmed: telefon on 737 0260 ning e-posti aadress pood@nooruse.ee.